Hoe leg je de bedrijfsstrategie én het eenvormig maken van meer dan 40 verschillende salarissystemen tot één enkel salarissysteem voor alle werknemers helder uit, zodat elke individuele werknemer begrijpt wat hij of zij daar aan heeft en het zich ook eigen maakt? Met activerende communicatie, de leidinggevende in de “driver’s seat” en acticom in de coulissen.

Activating communication on payroll systems

Arvesta is gespecialiseerd in land- en tuinbouw, dierenvoeding, meel, machines en tuincentra en is daarmee de belangrijkste complete partner voor boeren en tuinders in België.

Arvesta verenigt tientallen sterke merken en stelt 1.900 mensen tewerk. De organisatie is actief in België, Frankrijk, Duitsland en Nederland.

De uitdaging

In 2018 wordt de Aveve-groep Arvesta. “Stronger Together” wordt de nieuwe bedrijfsstrategie waarmee kersvers CEO, Eric Lauwers, de groep nieuw leven inblaast.

Het hoofddoel? Eén groep met een veelheid aan merken die samen leven en werken, ook dwars door de organisatie (transversaal). Eén van de concrete resultaten van deze merkenfusie is het samenbrengen van HR-systemen. Meer dan 40 verschillende salarissystemen worden één enkel systeem. Een gevoelig thema dat elke medewerker aanbelangt.

De uitdaging bestond uit drie stappen:

arvesta-h.jpg

Onze aanpak

Om deze strategie zeer tastbaar te maken, wilden we elke medewerker van de groep de volgende verklaring laten afleggen:

“Ik begreep al waarom mijn organisatie zich moest aanpassen, maar nu begrijp ik hoe we daar komen en wat mijn rol zal zijn in deze verandering.”

We werkten een verhaallijn uit op basis van de volgende drie elementen:

Een aantal tools die we hebben uitgewerkt om de verhaallijn te ondersteunen

De “Stronger Together” -video

Met een 2min 30 durende video leggen we op een toegankelijke, heldere en duidelijke manier uit wat de nieuwe strategie wordt voor Arvesta.

Workmat “Wie zijn onze klanten?”

Op basis van een voor de gelegenheid ontwikkelde “workmat” hebben de teams voor het eerst de gelegenheid gehad om met hun lijnmanagers na te denken over wie hun klanten zijn en hoe “Stronger Together” hun relatie met hen beïnvloedt. Ze ontwikkelden ook concrete acties op teamniveau en begrepen hun rol in de nieuwe bedrijfsstrategie.

Slidedecks Powerpoint

Op basis van een Powerpoint hebben we het nieuwe compensatieprogramma gecontextualiseerd door oa. de voordelen voor de werknemers te benadrukken.

TTC (Train the communicator)

We coachten het management om de communicatiecascade te optimaliseren. We gebruikten oa. nieuwe technologie: de virtuele koptelefoon. Met deze headset kan iedereen aan zijn of haar presentatievaardigheden werken voor een virtueel publiek. Deze techniek maakt het mogelijk om een presentatie te herhalen in omstandigheden die dicht bij de werkelijkheid liggen.

Impressie van onze werkwijze